top of page

Obchodní podmínky

 

Michael Baláž

IČO: 88045251

DIČ: CZ8910014080

se sídlem: Čejkovická 4093/13, Brno, 628 000, Česká republika

Fyzická osoba podnikající (plátce DPH) dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

kontaktní údaje: Michael Baláž, Zaječí hora 100/10a, 61200, Brno

email: michaelbalaz.cz@gmail.com

telefon: +420608081126

www: michaelbalaz.cz

Číslo účtu pro platby převodem v CZK a EUR: 2600976997/2010 (Fio banka, a.s.)

IBAN: CZ9220100000002600976997

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

 

Podnikatel je plátce DPH.

 

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ. Objednávky jsou přijímány e-mailem a pomocí rezervačního systému pro online objednání na www.michaelbalaz.cz, objednávky pomocí SMS nebudou brány na zřetel. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. V případě, že fotograf bude vážit cestu na místo focení ve vzdálenosti větší než 20 km od jeho místa působnosti, je účtováno 10 Kč/km za cestovné.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Michael Baláž (IČO: 88045251) v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem. Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.


 

REZERVACE

V případě rezervace daného termínu je vybírán rezervační poplatek, ve výši dle informace u každého detailu balíčku na webu www.michaelbalaz.cz, který je splatný do 7 dnů na účet poskytovatele služby nebo osobně v hotovosti. 

OBJEDNACÍ LHŮTA

Objednání focení je nutné provádět 7 pracovních dnů předem pomocí online rezervačního systému na www.michaelbalaz.cz. (po individuální domluvě a odsouhlasení podmínek je možné i jinak)

 

ZRUŠENÍ REZERVACE

Pokud je focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení po domluvě písemně na emailu přesouvá na náhradní termín. Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 dny před focením. V případě svatebního focení není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

 

SPLATNOST CEN

Rezervační poplatek je splatný v momentě rezervace termínu na bankovní účet nebo osobně do 7 dnů. Zbylá částka za fotografické služby je splatná ihned po focení v hotovosti nebo po předchozí písemné domluvě (emailem) převodem na účet dodavatele služby ihned po focení. Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

 

DOBA FOCENÍ

Doba focení je uvedena u každého fotobalíčku. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit a náklady na studio/ateliér požadovat uhradit po klientovi.

 

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na nejbližší volný termín nebo do ateliéru (dle písemné domluvy emailem).

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Do dvou týdnů po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě (neplatí u svatebního focení, kdy fotografie vybírá přímo fotograf z nafoceného materiálu). Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě). Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodání fotografií). Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku. Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy. Každá další fotografie nad rámec fotobalíčku: Fotografie navíc s úpravou 100,- Kč.

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Upravené fotografie v plné kvalitě neobsahují fotografovo logo. Doba dodání fotografií je 3-4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení (mimo svatební focení, kdy je dodání fotografií do 2-4 týdnů ode dne focení). Hotová zakázka se doručuje klientům formou galerie v elektronické verzi. Tištěné fotografie se doručí zásilkou od dodavatele těchto služeb Dastax.cz (osobní předání není možné). Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk). Neupravené fotografie neposkytuji. Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech: Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku. Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů.

 

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele Dastax.cz. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

 

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní. Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 1 roku. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě a nejlépe před datem focení) a to písemně na email michaelbalaz.cz@gmail.com. Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. V případě, že klient nebude souhlasit se zveřejněním fotografií pro moji vlastní propagaci a na sociálních sítích, tak je cena focení navýšena o 20% konečné ceny. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

V Brně dne 25.5. 2019

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michael Baláž IČ 88045251 se sídlem Čejkovická 4093/13, Brno, 628 000, Česká republika.

 2. (dále jen: „správce“).

 3. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Michael Baláž, Zaječí hora 100/10a, 61200, Brno

email: michaelbalaz.cz@gmail.com

telefon: +420 608081126

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Wix) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 • zajišťující účetní služby

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly, šifrovanou zálohou dat, antivirem.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním objednávky v online rezervačním systému na www.michaelbalaz.cz. Potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2019.

bottom of page